Çocuklar İçİn felsefe


P4C pedagojisinin nüvesini bilgi değil, düşünme oluşturur. İşte tam da bu nedenle, bu atölyede çocuklara felsefe dersi anlatmıyorum, onlara felsefe öğretmiyorum. Onlar felsefe yapıyorlar!Pekİ bunu nasıl yapacaklar?

Onlarla her hafta, içinde felsefi bir sorun barındıran bir hikaye, masal, şiir, bazen bir resim, animasyon, bazen bir fotoğraf paylaşacağım. Onların bu felsefi sorun üzerinde düşünmeleri ve birbirleriyle işbirliği içinde kendilerini güvenle ifade edebilmeleri için onlara yol göstereceğim, yardımcı olacağım.
P4C sonuç odaklı bir pedagoji değildir. Aksine, asıl kazanımları kendisini süreçte gösterir. Dolayısıyla, P4C bir münazara da değildir. Fikirlerin sıkı sıkıya savunulduğu, onların çürütülmeye ya da ispatlanmaya çalışıldığı bir soruşturma süreci değildir. Bu nedenle, nihai bir doğrunun ya da yanlışın peşinde koşmayacağız. Fikirleri yanlış ya da doğru olarak nitelendirmeyeceğiz.

P4C NEDİR?

P4C, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman'ın, ezberci eğitim sisteminin çocuklardaki düşünme becerilerini geliştirmediğine kani olması üzerine, '60'lı yıllarda geliştirdiği, bugün 60 ülkede, İngiltere'de ise yaklaşık 3000 okulda uygulanan, UNESCO tarafından birçok önemli kazanımı sayesinde eğitimi ileriye götürdüğü kabul edilen bir pedagojidir.

P4C'nin "4"ü; critical (eleştirel), creative (yaratıcı), caring (özenli) ve collaborative (işbirliğine dayalı) düşünmeyi ifade ederken; "C"si ise, hem çocukları (children), hem de toplulukları (communities) karşılar. Dolayısıyla, bu atölyeler hem çocuklara, hem de yetişkinlere yönelik olarak yapılabilmektedir.

P4C kazanımları nelerdİr?

Çocuklar, eleştirel, yaratıcı, özenli ve işbirliğine dayalı düşünme, neden sonuç ilişkisi oluşturma, başkalarının fikirlerini özenli ve etkin şekilde dinleme, onlara tarafsız şekilde ve saygıyla yaklaşma, kendi fikirlerini özgürce ifade etme, problem çözme, mantıksal akıl yürütme, çok yönlü ve esnek düşünme, örnek türetme, varsayımları tespit edebilme, kavramları tanıma, soru sorma ve argüman oluşturma, argümanları gerekçelendirme ve iletişim becerilerini geliştirirler. Çocukların farkındalıkları, özsaygı ve özgüvenleri artar. Dil becerileri gelişir, kavram bilgileri zenginleşir. Psikolojik ve sosyolojik anlamda olumlu kazanımlar elde ederler. Konsantrasyon düzeyinin artmasına, dürtüsel davranışların kontrolüne ve ders başarısına pozitif etkileri olduğu görülmüştür. P4C uygulanan okullarda zorbalığın azaldığı, öğrencilerin bilişsel puanlarında artış olduğu gözlenmiştir.BEN KİMİM?

Ben hukukçu bir akademisyenim ve aynı zamanda P4C eğitim uzmanıyım. On bir ve üç yaşlarında iki çocuğum var. Çok yoğun bir tempoda geçen meslek yaşamımın ardından, bugün, oğlumuzun dört yaşında yemek masasında ağzı tıka basa yemekle doluyken bize bir anda yönelttiği, "ben, ben miyimdir?" sorusu karşısında durduğum, durup düşündüğüm ve düşünmeyi unuttuğumu, ama bunu hatırlamayı çok istediğimi fark ettiğim o an sayesinde buradayım.
Tıpkı benim gibi hissedenler için ilerleyen dönemde ayrıca yetişkinler için de bir atölye çalışması yapmayı planlıyorum. Fikirlerine sıkı sıkı tutunmaktan çok yorulan, dinlemek, düşünmek üzerine biraz çalışmak, cepte bekleyen sorulara göz atmak, yaşamı anlamlandırmak isteyen yetişkinleri de bu güzel deneyime beklerim :)  Nazlı Gören Ülkü.

BİLGİ İSTEME FORMU: